Цени

за консултации

Първична консултация с изготвяне на терапевтичен план – 170.00лв
Тази консултация дава начални насоки за терапията, както и какви тестове и изследвания ще бъдат нужни от тук нататък. Възможно е някои от изследванията да са налични и да не се налага пускането на нови. Беседата с родителите за поведението на детето, както и на възрастните пациенти, е препоръчителна.

Вторична консултация, както и всички последващи – 100.00лв
При тази консултация се разглежда повлияването на пациента от терапията и дали са нужни корекции в нея. Може да се наложи пускането на нови изследвания и разчитането им.

за консултация