За нас

Нови методи за добро бъдеще

Ние от Био Медикъл представяме нови методи на лечение и терапия при разстройства в развитието, аутизъм свързани синдроми, хистаминов интолеранс и др. за всички възрасти. Биомедицината е клон на медицинската наука, който прилага биологични и физиологични принципи в клиничната практика.

Дълго време аутизма се е считал или счита за проблем на психичното здраве. Всичко това се оспорва от различни физически находки – нарушения в биохимичните процеси, имунни и ензимни нарушения, микробен дисбаланс. Натрупването на хистамин в чревния тракт и микробиома води до ”пропускливи черва”. Това е свързано с възпаление, което може да се наблюдава при деца и възрастни, като се среща и при всички деца с проблеми в развитието.

Нашето решение

Всички тези проблеми в здравето на деца и възрастни се повлияват добре от Био Медицинската терапия. Тази терапия включва много дисциплини и специалности – молекулярна биология, биохимия, цитогенетика, генна терапия, неврология, микробиология, вирусология, имунология, паразитология, физиология, токсикология и много други, чийто фокус е биологията на човешкото здраве. Биомедицинското лечение се счита за алтернатива, без да се отричат установените положителни резултати.

Терапията която може да бъде назначена е различна и строга:
•Диета, съобразена с установените непоносимости – нискохистаминова, безглутенова
•Увеличаване броя на нормално населяващите червата bifidobacterium и lactobacillus чрез приложение на подходящи про- и пребиотици
•Елиминиране на патогенните дрожди и бактерии с подходяща антибактериална, антимикотична и антибиотична терапия
•Микроелементи и деривати на витамини
•Приложение на подходящи ензими, участващи в храносмилането – амилази, пептидази, DAO, SOD, биоптерин и др., участващи в процесите на храносмилане, на невротрансмисия,
сулфатиране, метилация, разграждане на хистамин
•Приложение на различни междинни и крайни метаболити, повлияващи цялостната обмяна в организма – глутатион или негови прекурсори, DMG, TMG, PQQ, CoQ10, L-carnitine, аминокиселини, холин

За приложението на терапията и нейния успех са необходими редица изследвания:
•лабораторни изследвания на кръв
– електролити
– нива на витамини
– ПКК и др.
•изследване на фецес
– микробиом
– невротрансмитери
•хранителни непоносимости
•генетични изследвания
•изследвания на коса и урина
– есенциални метали
– токсични метали
•тест за токсични аминокиселини в урина
Според индивидуалните нужди и показания, може да се наложи извършването на други изследвания, подпомагащи диагностиката и с цел прецизиране на биомедицинската терапия.

Важно е да се отбележи, че всяка една терапия е строго индивидуална и се основава на разчитане на целия набор от изследвания.

Д-р Мария Савчева

За целите на лечението, изследванията се извършват в лаборатории в Европа, САЩ и България.

Проучванията за деца показват, че добавянето на важни витамини, минерали и премахване на глутен и казеин от диетата подобрява храносмилането, производството на реч, алергиите и
поведението. Резюмето на диетичните, хранителните и медицинските процедури за аутизъм се основава на над 150 публикувани изследвания.

Не можем да променим нашия генотип, но можем да оптимизираме неговия израз. Можем да елиминираме от диетата вещества, които не може да използваме, и може да допълним с вещества, които организма не може да произведе сам. Може да преодолеем пропуските в метаболитния софтуер и да укрепим слабите връзки, когато знаем какви са. Това е свързано с много работа, включва значителен разход и голяма промяна в диетата.

Новите тенденции в изследванията и терапията на заболяванията показват, че биомедицинската терапия повлиява и подпомага основното лечение.

Обещаваме да работим и усмихнем вашите деца