Кръвни тестове

за непоносимост към храни

Тестове за кръв - генетични

Bъпреки че има хранителни принципи, които могат да допринесат за здравето на повечето хора, генетиката играе ключова роля в определянето на уникалната диета на всеки индивид. Нововъзникващата наука за нутригеномиката предлага завладяващ поглед върху това как малките промени в генетиката ни могат да имат дългосрочно въздействие върху нашето здраве.

Метиловия цикъл е гръбнакът на нашата физиология. Функционалното му състояние определя нашата резистентност или чувствителност към токсини и микроби от околната среда. Това е объркващо разнообразие от биохимия, но е достатъчно да се каже, че дефект във всеки един момент от тези взаимосвързани цикли неизбежно ще повлияе на оставащите пътища и тогава цялостното ви здраве ще страда. Аномалии на метиловия цикъл обясняват защо сте болни от токсини в околната среда, докато човекът от съседната стая е добре, защо сте аутист, докато брат ви близнак не е такъв. Не можем да променим нашата ДНК, но ако знаем слабите връзки, можем да създадем „хранителни заобикалки“ – можем да допълним алтернативните пътища или да премахнем от диетата си молекулите, с които не можем да се справим.

Разбирането как да включим науката за генетиката на метиловия цикъл в програмата за лечение и как най-добре да наблюдаваме индивидуалния отговор, е предизвикателство и за терапевта, и за пациента.

Дефектите на метиловия цикъл са различни. Няма код за специфично болестно състояние, но всички играят роля в предразполагането ви към заболяване като цяло. Колкото повече дефекти в метиловия цикъл присъстват във вашия генотип, толкова по-голяма е податливостта ви към токсичност и инфекция, и по-голям ще бъде вашият риск за тези болестни състояния.

Медицината се фокусира върху извършването на процедури или предписването на лекарства за лечение на напреднала патология. Концепцията на нутригеномиката е за използване на хранителни добавки и хранителни промени, специфични за вашия генотип с цел предотвратяване и стабилизиране на болестни състояния, така че да се изисква по-малко медикаментозна терапия и инвазивно лечение.

Колкото повече знаем за нашите геномни слабости, толкова по-лесно е да ги преодолеем.

Тестове за кръв - рутинни клинико-лабораторни

Пълната кръвна картина (ПКК) дава информация за трите типа клетки в кръвта– левкоцити, еритроцити и тромбоцити.

Чрез ПКК се потвърждава или отхвърля суспектно заболяване или състояние. Променя се при различни заболявания – анемични състояния, възпалителни и инфекциозни болести, злокачествени кръвни заболявания и др.

Диференциалната кръвна картина (ДКК, диференциално броене) разграничава отделните видове левкоцити и определя техния брой и процентни съотношения. Броят и видът на клетките и степента на тяхното увеличаване или намаляване има важно диагностично значение.

Биохимични показатели – тези изследвания измерват количествата на различни биохимични вещества в кръвта:

Електролити – натрий, калий, хлориди

Бъбречни показатели – урея, креатинин

Показатели за чернодробна функция – АСАТ, АЛАТ, алкална фосфатаза, билирубин, ГГТ, ЛДХ

Лактат – маркер за насищане на тъканите с кислород . Измерването на концентрацията на лактат в кръвта традиционно се използва за наблюдение на тъканната оксигенация, което се основава на мъдростта, че клетките, лишени от адекватен кислород, произвеждат прекомерни количества лактат.

Амоняк – възможно е черният ви дроб да не работи правилно, ако имате високо ниво на амоняк в кръвта. Амонякът се произвежда от бактерии в червата и клетките на тялото, докато обработват протеини. Тялото третира амоняка като отпадъчен продукт и се освобождава от него чрез черния дроб. Твърде много амоняк в тялото ви може да причини психологически проблеми като объркване, умора и евентуално кома.

Назначаването на биохимични изследвания е от съществено значение за ранното диагностициране на заболяване.

Нуждаете се от професионален съвет?

позвънете на (+359) 896 707 366