LLLT

Нискоенергийна лазерна терапия

Erchonia

 

Erchonia е световен лидер в областта на технологията LLLT (Low level laser therapy), посветена на производството на лазери за безопасни ефективни решения и алтернативни терапии, предназначени за лекари и здравни клиники по целия свят.

 

История на LLLT

 

През 1903 г. д-р Нилс Финсен е удостоен с Нобелова награда за приноса си към лечението на заболявания, особено на лупус вулгарис, с концентрирана светлинна радиация.

 

През 1960 г. професор Maiman създава първия работещ червен лазер.

 

През 1967 г. Mester E et al. демонстрира феномена „лазерна биостимулация“.

 

Лазерната терапия на ниско ниво (LLLT) е открита в края на 60-те години на миналия век.

 

През 1999 г. Whelan H et al. представя работата си върху медицинските приложения на диоди, излъчващи светлина (LED) за използване на космическата станция на НАСА. Впоследствие са публикувани над 400 проучвания с над 4000 лабораторни изследвания на LLLT. (Pubmed.gov)

 

Нискоенергийната лазерна (светлинна) терапия (LLLT) е бързо развиваща се технология, използвана за лечение на множество състояния, които изискват стимулиране на заздравяването, облекчаване на болката и възпалението и възстановяване на функцията на клетката.

за процедура

една терапевтична процедура

Какво представлява LLLT?

LLLT известна като светлинна терапия с нисък интензитет или фотобиомодулация е светлинна терапия с ниска интензивност. Ефектът е фотохимичен, а не термичен. Светлината предизвиква биохимични промени в клетките и може да се сравни с процеса на фотосинтеза в растенията, където фотоните се абсорбират от клетъчните фоторецептори и предизвикват химични промени.

За да има ефект върху биологична система, фотонът трябва да се абсорбира от фотонни акцептори или хромофор. Хромофорът е молекула (или част от молекула), която придава цвят на съединение , например хлорофил, хемоглобин, миоглобин, цитохром С оксидаза, други цитохроми, флавин, флавопротеини или порфирини.

Митохондриите са „клетъчните електроцентрали“ в нашите клетки и като такива те превръщат хранителните молекули и кислорода в енергия (АТФ) чрез окислително фосфорилиране. Предполага се, че цитохром С оксидаза (COX) е основният фото-акцептор за червения диапазон на дължина на вълната в клетките на бозайници. Азотният оксид (NO), образуван в митохондриите, може да инхибира дишането чрез свързване с COX и да измести кислорода, особено в увредени или хипоксични клетки. Счита се, че LLLT може да фотодисоциира NO от COX и да обърне митохондриалното инхибиране на дишането, поради прекомерно свързване на NO. Настъпва медиирана от светлината вазодилатация. Процесът  е описан за първи път от Furchgott през 1968 г. и неговите изследвания върху биологичните свойства на азотния оксид в крайна сметка водят до присъждането на Нобелова награда през 1998 г.

Нискоенергийната лазерната терапия LLLT е в състояние да предизвика изместване в общия клетъчен редокс потенциал в посока на по-голямо окисление чрез увеличаване на реактивните кислородни видове (ROS) и намаляване на реактивните азотни видове (RNS). Дългосрочните ефекти на LLLT се дължат на активирането на различни транскрипционни фактори от непосредствените химически сигнални молекули, произведени от митохондриална стимулация от LLLT. Смята се, че най-важните от тези сигнални молекули са ATP, цикличен AMP, NO и ROS.

Механизми на действие

LLLT (Low level laser therapy) при ниски дози повишава клетъчната пролиферация на фибробластите, кератиноцитите, ендотелни клетки, лимфоцити. Механизмът на пролиферация е резултат от фотостимулация на митохондриите, водеща до активиране на сигналните пътища и до регулиране на транскрипционните фактори, което в крайна сметка води до увеличаване на растежните фактори.  LLLT може да засили неоваскуларизацията, да насърчи ангиогенезата и да увеличи синтеза на колаген, за да подпомогне заздравяването на остри и хронични рани.

Множеството наблюдения показват, че LLLT има широк спектър от ефекти на молекулярно, клетъчно и тъканно ниво. Фотоните се абсорбират от митохондриалните хромофори в клетката. Транспортът на електрони, освобождаването на азотен оксид, на аденозин трифосфат (АТФ), притока на кръв, реактивните кислородни видове се увеличават и се активират различни сигнални пътища. Стволовите клетки също се активират, което позволява по-голямо възстановяване и заздравяване на тъканите. Следователно в митохондриите възниква каскада от събития, водещи до биостимулация на различни процеси.

Функции на LLLT

LLLT, фототерапия или фотобиомодулация се отнася до използването на фотони при нетермично облъчване с цел промяна на биологичната активност.

LLLT използва или кохерентни източници на светлина (какъвто е лазера), или некохерентни източници на светлина, състоящи се от филтрирани лампи или светодиоди (LED) или  комбинация от двете.

Основните медицински приложения на LLLT са намаляване на болката и възпалението, увеличаване на възстановяването на тъканите и насърчаване на регенерацията на различни тъкани и нерви и предотвратяване на увреждането на тъканите.

Ефект от фотобиомодулацията

Ефектите, които са били наблюдавани с терапевтичните лазери и фототерапията, правят лазерната терапия уникална сред различните лечебни методи.

Фотобиомодулацията променя окислителното/редукционното състояние на митохондриите, което води до значимо увеличаване на синтеза на АТФ. Активирането на натриевo/калиевата помпа променя пропускливостта на клетъчната мембрана за калций.

Доказано е, че фототерапията въздейства върху клетъчната активност по следните начини:

  • стимулира растежа на клетките
  • повишава клетъчния метаболизъм
  • подобрява регенерацията на клетките
  • предизвиква противовъзпалителен отговор
  • насърчава намаляването на отока
  • намалява образуването на фиброзна тъкан
  • стимулира функцията на нервите
  • стимулира дълготрайното производство на азотен оксид
  • намалява образуването на брадикинин, хистамин
  • стимулира производството на ендорфини

Тези фотобиологични реакции са до голяма степен отговорни за ефектите на облекчаване на болката, често наблюдавани при пациенти, лекувани с фототерапия.

Първичните ефекти на фоторецепцията са резултат от взаимодействието на фотони и клетъчни митохондрии, преобразувайки енергията на фотоните в химическа енергия, използвана за регулиране на клетъчната активност.

Вторичните ефекти възникват в същата клетка, в която фотоните произвеждат първичните ефекти и се индуцират от тези първични ефекти. Вторичните ефекти включват клетъчна пролиферация, протеинов синтез, дегранулация, секреция на растежен фактор, свиване на миофибробласти и модификация на невротрансмитери – в зависимост от типа клетка и нейната чувствителност.

Други вторични ефекти са косвени отговори на отдалечени клетки . Те са най-малко предвидими, защото зависят, както от променливи фактори на околната среда, така и от междуклетъчните взаимодействия. Те обаче са най-клинично значимите. Тези ефекти включват всички системни ефекти на фототерапията.

Комбинирано лечение

Целта на биомедицинската терапия и на LLLT терапията е да действат синергично с цел регенерация на клетката, повишаване на производството на енергията в клетката и подобряване на цялото неврологично здраве.

И при двете терапии се стимулират детоксикационните пътища и процеси в ор-ганизма, елиминирайки различни вредни опадни продукти от обмяната не веществата, включително чужди антигени на вируси и бактерии.

“Тялото е самолечебно „устройство“ и всичко, което му е необходимо, е подходящо количество ЕНЕРГИЯ, за да изпълни тази невероятна роля.”
– д-р Мария Савчева

В кои случаи се препоръчва LLLT?

Приложение /показания

LLLT Нискостепенната лазерна терапия се използва успешно в почти всички области на медицината. Многобройни проучвания и дългосрочен клиничен опит потвърждават ефикасността на лазерната терапия.

Възможности за приложение:

Дерматология: Ulcus cruris (язви на краката), Декубитус (рани от залежаване), Herpes zoster (херпес зостер), Herpes labialis

Ортопедия: артрит (износване на ставите), възпаление на опорната и опорно-двигателния апарат

УНГ: Ринит (обикновена настинка), Синузит (възпаление на околоносните и фронталните синуси), фарингит (възпаление на фаринкса/ларинкса, възпалено гърло), Отит (възпаление на средното ухо)

Спортна медицина: Натъртвания, контузии, разтягания, навяхвания, мускулни наранявания, тенис и голф лакът

Лечение на рани: Ulcus cruris, Декубитус, постоперативно лечение, пресни и слабо заздравяващи рани, келоиди, хематоми

Неврология: Нервна болка, мигрена, лечение на хронични и остри болкови състояния, невралгии

Гинекология и урология: Възпалени мамили, мастит, белези от цезарово сечение, епизиотомия, херпес гениталис, възпаления на лигавицата

Дентална медицина: Болка и лечение на рани след екстракции, притискащи места на протези, афти, фотодинамична терапия за парадонтално лечение, гингивит, херпес на устните

 aPDT: Антимикробна фотодинамична терапия за намаляване на микробите

През 2018г. е извършено проучване относно приложението на LLLT при деца от аутистичния спектър.

https://www.erchonia.com/erchonia-submits-data-to-us-fda-to-support-low-level-laser-510k-market-clearance-for-autism/

„Това е добре проектирано проучване, което показва доказателства в подкрепа на използването на ниско ниво на лазерна терапия при деца и юноши с аутизъм“, каза д-р Моралес-Кезада, асоцииран изследователски директор в Центъра за невромодулация на Spaulding-Labushagne.

Д-р Калисто Мачадо –  „Резултатите са толкова силни, че никой не може да ги оспори.“

Безопасна ли е терапията с LLLT?

Изключително безопасна, когато се използват в посочените по-горе диапазони и съобразно предназначението им, лазерите са едни от най-безопасните устройства, използвани в момента в здравеопазването. Те са нейонизиращи, нетермични, неинвазивни, нетоксични, така че да не се получават никакви вредни странични ефекти.

Ще се стараем да усмихнем Вас и вашите деца